Future Responsibility Program


Future Responsibility Program

Het programma richt zich op de toekomst en de verantwoordelijkheid die jij, je bedrijf of organisatie kunnen nemen om hier aan bij te dragen.

De huidige onderdelen binnen dit programma zijn:

  • Soft Skill up-dates – CC -1.0 tot CC -11 – persoonlijke updates van je soft skills
  • Future Responsibility Management – hoe geef ik mijn corporate future responsibility vorm of hoe laat ik zien dat ik dit doe met mijn bedrijf? 
  • Community Building – transities moet je samen doen als collectief, daar kunnen we bij helpen. Blueprints voor de toekomst!

Wil je hier eens over door denken?

Neem dan contact met ons op info@c-craft.nl!


Soft Skill Update – workshops – CC-1.0

[start nieuwe serie v.a. 1 februari 2019]

NU GAAT HET GOED MET JE, MAAR HOE HOU JE DAT ZO.

Je computer, telefoon, televisie alles om je heen vraagt je telkens om een update van je software voor nieuwe toepassingen. Welk onderhoud geef je je eigen software, je soft skills! Hoe wordt je op een verbeterde versie van jezelf!

Wat houdt het in?

Een Soft Skill Update workshop voegt nieuwe tools toe aan je skills om daardoor toekomstbestendig te blijven. Geen hogere wiskunde, maar een kort infuus ter ondersteuning op de 21e Eeuwse vaardigheden. In 11 sessies van 2 uur nemen we je mee en zorgen ervoor dat je daarna een vernieuwde versie voor jezelf en je [werk]omgeving bent!

Hoe ziet dit eruit?

In kleine teams minimaal 10 tot maximaal 15 mensen worden de Soft Skill Updates gegeven. Nieuwe serie start vanaf 1 februari 2019! Meer informatie? Stuur een bericht naar info@c-craft.nl en we nemen snel contact met je op!

Welke update krijg je per workshop?

CC  01. – Communiceren

Gericht op luisteren, begrijpen en in context plaatsen van informatie.

CC 02. – Samenwerken

Gericht op doelgericht werken in een team en het omgaan met conflicten.

CC 03. – Sociale & Culturele vaardigheden

Gericht op het effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende achtergronden.

CC 04. – Zelfregulering

Gericht op het zelfstandig handelen en afstemmen op een taak, omgeving en eigen capaciteiten.

CC 05. – Kritisch denken

Gericht op het zelfstandig komen tot beargumenteerde afwegingen en beslissingen.

CC 06. – Creatief denken

Gericht op het bedenken van nieuwe, innovatieve manieren om vraagstukken te beantwoorden.

CC 07. – Probleem oplossen

Gericht op het herkennen van een probleem en het tot een plan komen om deze op te lossen

CC 08. – Computational thinking

Gericht op het herformuleren van problemen zodat het mogelijk wordt deze met computertechnologie op te lossen.

CC 09. – Informatie-vaardigheden

Gericht op het scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie en deze op betrouwbaarheid controleren.

CC 10. – ICT Vaardigheden

Gericht op het begrijpen van de werking van computers en het bedienen van technologie

CC 11. – Mediawijsheid

Gericht op het benutten van nieuwe mediatoepassingen en deze soms juist weten te weerstaan in een gemedialiseerde wereld.