Clients


CLIENTS

RAM Developments, Buurtpost, Rijkswaterstaat, Lumens, PSV Foundation, Eindhoven in Contact, Thuiszorg Pantein, Eindhoven Sport, WIJ Eindhoven

CASES


RAM Developments

Wat: C-Craft helpt Noëlla Ndayitabi met het realiseren van haar doom een Aquaponic Farm op te starten in Rwanda. Samen hebben we het project plan concreet gemaakt om daarmee gerichter fondsen en andere middelen aan te kunnen wenden.

Vraag: Kijk met me mee en hoe breng ik mijn plan naar realisatie?

Achtergrond vraag: Na het winnen van een prijs bij Making Africa Work, bleven de investeerders achter vanwege de relatief hoge investeringskosten. We hebben het plan samen opgeknipt naar een haalbare reis en budget, waardoor Noëlla zich nu anders bij de geldverstrekkers kan introduceren en we haar in juni 2019 gaan uitzwaaien op Schiphol.

Resultaat: lopend – we houden jullie op de hoogte!


Buurtpost – buurtpost.nl

Wat: C-Craft gaat de routemap van de marketing communicatie strategie voor Buurtpost uitwerken en -rollen.

Vraag: Hoe verbinden we meer klanten aan het merk en sociale initiatief Buurtpost.

Achtergrond vraag: Hoe vergroten we het marktaandeel van het merk.

Resultaat: lopend tot eind juni 2019


Rijkswaterstaat

Wat: C-Craft was participant bij kennissessie-dag voor Rijkswaterstaat

Vraag: Hoe ziet het tankstation er in 2030 uit?

Achtergrond vraag: De fossiele brandstoffen nemen af en over een aantal jaar gaan we ons op een andere manier van A naar B. Rijkswaterstaat heeft veel tankstations, wat gaan we daar in de toekomst mee doen.

Resultaat: met 4 kennisteams [wetenschap – social design – communicatie – landbouw] zijn er 4 concrete manieren benoemd, welke verwerkt zijn in de aanvraag bij het Ministerie van Landbouw.


PSV Foundation, Lumens, Eindhoven Sport, RKVV Tongelre, WIJ Eindhoven

Wat: C-Craft Mania – een dagdeel & gespreksleider

Vraag: Hoe gaan we 8 verschillende instellingen & bedrijven laten samenwerken om er voor te zorgen dat sportpark Tongelre beter benut wordt.

Achtergrond vraag: Hoe gaan 8 organisaties, met verschillende belangen een structuur vinden, waarbinnen iedereen een aandeel heeft op maat en tevreden is met de vorm van samenwerken.

Resultaat: Met een creatieve sessie is er een structuur benoemd, taken aan de organisaties toegekend, raad van advies geformuleerd en de eerste meetings in de agenda’s gezet. Welke afspraken ook zijn nagekomen [dat checken we natuurlijk ook even!]


CASE: Verdiepingsconferentie Eenzaamheid

Wat: Craft- mania [2 keer 50 minuten] – workshop voor 40 professionals

Vraag: Hoe beïnvloeden we beïnvloeders binnen het thema

Achtergrond van de vraag: Op de verdiepingsconferentie wordt er verder gepraat over het thema Eenzaamheid met 120 professionals uit het werkveld. Ons is gevraagd een workshop te geven waarin we met de professionals gaan zoeken naar concrete oplossingen binnen hen werkveld.

Resultaat: Mooie concrete oplossingen voor alle professionals om morgen mee aan de slag te gaan en applaus van de participanten. We hebben de participanten eerst naar zichzelf te laten kijken; wie ben ik en welk type beïnvloeder ben ik zelf in een gesprek.  Met deze nieuwe kennis in je achterhoofd hebben we gevraagd Hoe praat je met een type welke jezelf niet bent: Hoe praat ik met een [bijvoorbeeld] denker over eenzaamheid?


Eindhoven in Contact

Wat: Craft-Expeditie voor ‘Eindhoven in Contact’

Vraag: Hoe doorbreken we het taboe op eenzaamheid in Eindhoven in 2025

Achtergrond van de vraag: C-Craft voert de regie over het uitrollen van de netwerkorganistatie ‘Eindhoven in Contact’. Onder onze regie wordt er nu een stichting opgericht en werken we samen met 25 welzijnsorganisaties om het doel zo snel mogelijk te bereiken.

Resultaat voor 2019: Oprichten van de stichting + haar vorm & lanceren van een campagne op doelgroep niveau om het thema onder de aandacht te brengen.